Điều khoản bảo mật

Chúng ta thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi có thể thu thập thông tin khi bạn truy cập hoặc đăng ký trên trang web, ứng dụng web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi (liên quan đến các sản phẩm của công ty công ty CP Công Nghệ NIP Vietnam trong kho ứng dụng iOS App hoặc Google Play.) Khi sử dụng dịch vụ hoặc đăng ký qua trang web hoặc ứng dụng trên thiết bị di động, bạn có thể được yêu cầu nhập tên, số điện thoại, địa chỉ email, giấy phép lái xe hoặc các thông tin cá nhân có liên quan khác.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng 

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập từ khách hàng cho một trong những mục đích sau:

  • Để cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng: nhận biết được sở thích và hành vi của khách hàng giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của từng cá nhân một cách tốt hơn
  • Để hoàn thiện trang web của chúng tôi: chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện trang web dựa trên thông tin và phản hồi mà chúng tôi nhận được từ bạn để mang đến nhiều tiện ích mới cho người dùng.
  • Để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng: thông tin của bạn giúp chúng tôi phản hồi một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn đối với các yêu cầu và nhu cầu hỗ trợ từ phía khách hàng
  • Để xử lý các giao dịch nhanh chóng và an toàn
  • Để quản lý quy trình của các cuộc thi, khuyến mại, khảo sát hoặc các tính năng khác của trang web.

Thông tin công khai hay cá nhân của khách hàng sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng hoặc trao cho bất kỳ công ty nào khác với bất kỳ lý do nào mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ phục vụ nhu cầu sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.

Chúng tôi bảo mật thông tin của khách hàng như thế nào?

Chúng tôi áp dụng nhiều biện pháp bảo mật khác nhau để bảo đảm an toàn khi khách hàng nhập, gửi hoặc truy cập các thông tin cá nhân bao gồm (nhưng không giới hạn)

Chúng tôi có sử dụng cookies không?

Google, với tư cách là bên thứ ba, sử dụng cookies để quảng cáo trên các trang web. Việc sử dụng cookie DART cho phép Google quảng cáo đến người dùng dựa trên lượt truy cập vào các trang web được truy cập và các trang web khác trên mạng Internet. Người dùng có thể không sử dụng cookie DART bằng cách truy cập vào phần chính sách bảo mật dành riêng cho quảng cáo trên Google trong trình duyệt của mình.

Chúng tôi có công bố thông tin cho các bên khác không?

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao cho bên thứ ba thông tin danh tính cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm các bên thứ ba được ủy quyền như những bên hợp tác xây dựng trang web cho chúng tôi, quản lý kinh doanh hoặc phục vụ yêu cầu của khách hàng, và các bên này phải cam kết bảo mật thông tin. Chúng tôi có thể công bố thông tin của bạn trong trường hợp được pháp luật yêu cầu, để thực thi chính sách của trang web, hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản, sự an toàn của chúng tôi hoặc của các bên khác. Tuy nhiên, thông tin khách hàng không mang danh tính cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc sử dụng cho các mục đích khác.

Liên kết với các bên thứ ba

Trong một vài trường hợp, chúng tôi có thể cho phép bên thứ ba quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Các bên thứ ba này có trang web và chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động của các trang web được liên kết này. Tuy nhiên, chúng tôi luôn đề cao tính chân thực của trang web riêng của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi hoan nghênh sự phản hồi ý kiến vêd các trang liên kết này từ phía khách hàng.

Các điều khoản và điều kiện

Thay đổi Chính sách Bảo mật của chúng tôi

Nếu có bất kì sự thay đổi chính sách bảo mật nào, chúng tôi sẽ công bố những thay đổi tại đây.